اندازه :20 الی 50 نفر  | تاسیس 1379

 پیمانکار صنعتی پارس وست    Pars west
  خدمات فنی ، تعمیر و نگهداری

استخدام مهندس مکانیک تعمیرو نگه داری، عمران، اکتشاف معدن

مهندسی / معماری / نقشه کشی

   1398-02-15شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

مسئول تعمیرنگه داری، دفترفنی، طراحی

معرفی پیمانکار صنعتی پارس وست

فعال در زمینه خدمات تخصصی فنی و مهندسی، مکانیک، عمران، اکتشاف معدن


پیمانکار صنعتی پارس وست

تهران
استخدام مهندس مکانیک تعمیرو نگه داری، عمران، اکتشاف معدن  پنج شنبه ها :
  حقوق : قابل مذاکره ( قابل مذاکره )