اندازه :10 الی 20 نفر  | تاسیس 1395

 شرکت تاسیساتی اصلان آذران کوشش    Aslan Azaran Koushesh
  خدمات فنی ، تعمیر و نگهداری

استخدام کارگر فنی

نصب / تعمیر / نگهداری / اجرا / تکنسین

   1398-02-07شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

شاغل در قسمت تعمیرات و نگهداری تاسیسات مکانیکی کارخانه صنعتی

توانمندی های عمومی و اختصاصی مورد نیاز

انواع لوله کشی سرد و گرم ، جوشکاری ،داشتن دید فنی،آشنایی با تاسیسات موتورخانه مرکزی و..

آفیس راه اندازی سیستم حرارت مرکزی لوله کشی سرد و گرم تاسیسات حرارتی و برودتیشرکت تاسیساتی اصلان آذران کوشش

استخدام کارگر فنی  پنج شنبه ها :
  حقوق :