اندازه :5 الی 10 نفر  | تاسیس 1390

 شرکت کیمیا پخش فام نمایندگی قزوین    ghazvin kimia fam
  دارو

استخدام حسابدار

مالی / حسابداری / حسابرسی

   1397-12-12شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

حسابدار خانم مجرد، مسلط به نرم افزار

توانمندی های عمومی و اختصاصی مورد نیاز

آفیس و نرم افزارهای حسابداری


توانایی هایی که برای این فرصت شغلی مزیت محسوب می شوند

آشنایی بالا به کامپیوتر و ساکن شهر قزوین ، روابط عمومی مناسب


معرفی شرکت کیمیا پخش فام نمایندگی قزوین

پخش داروهای دام و طیور


شرکت کیمیا پخش فام نمایندگی قزوین

تالش
استخدام حسابدار
  پنج شنبه ها :
  حقوق : قابل مذاکره ( قابل مذاکره )