شركت بازرگاني يو سي بي
  فولاد ، استیل و معدن

استخدام آشپز

هتل داری / آشپزی / خدماتی

   1397-11-28شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

آشپز شركتي


شركت بازرگاني يو سي بي

شهمیرزاد
استخدام آشپز
  پنج شنبه ها :
  حقوق : قابل مذاکره ( قابل مذاکره )