اندازه :5 الی 10 نفر  | تاسیس 1397  | zaegheyebartar.ir

 ذائقه برتر    zaegheye bartar
  مراکز آموزشی ، موسسات و مدارس

استخدام کارشناس

تبلیغات / مارکتینگ / فروش

   1397-11-24شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

کارشناس دیجیتال مارکتینگ

معرفی ذائقه برتر

تولید و آموزش


ذائقه برتر

تهران
zaegheyebartar.ir
استخدام کارشناس  پنج شنبه ها :
  حقوق : قابل مذاکره ( قابل مذاکره )