شرکت نگین
  تجهیزات پزشکی

استخدام بازاریاب تجهیزات پزشکی

تبلیغات / مارکتینگ / فروش

   1397-10-27شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

بازارایاب حرفه ای تجهیزات پزشکی


شرکت نگین

تهران
استخدام بازاریاب تجهیزات پزشکی
  پنج شنبه ها :
  حقوق : قابل مذاکره ( قابل مذاکره )