اندازه :زیر 5 نفر  | تاسیس 1395

 مشاوران مشاهده    Moshahede Conzulting
  مشاوره مدیریت / مشاوره کسب و کار

استخدام مدیر بازاریابی و فروش

تبلیغات / مارکتینگ / فروش

   1397-10-04شرح شغل ، وظایف و مسئولیت ها

بازاریابی و فروش تجهیزات و دستگاه های صنعتی به شرکت ها و سازمان ها

توانمندی های عمومی و اختصاصی مورد نیاز

آشنایی به فروش صنعتی
آشنایی با فروش سازمانی
آشنایی با روش های فروش پروژه ای
توانایی هدایت و رهبری تیم فروش

آشنایی به فروش تجهیزات صنعتی آشنایی به فروش سازمانی توانایی مدیریت و راهبری تیم فروش آشنایی به فروش های پروژه ای


توانایی هایی که برای این فرصت شغلی مزیت محسوب می شوند

تحصیلات مهندسی
آشنایی خوب با زابان انگلیسیمشاوران مشاهده

تهران
استخدام مدیر بازاریابی و فروش  پنج شنبه ها :
  حقوق :